Xin vui lòng đọc các Quy chế hoạt động dưới đây một cách cẩn thận, đầy đủ để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức Offers.vn tiếp nhận và đăng tải các thông tin liên quan đến các hoạt động khuyến mại, giảm giá và các mã Voucher, Coupon.

Cung cấp thông tin

Offers.vn tập trung vào một mục tiêu duy nhất là cung cấp các thông tin hữu ích về các chương trình khuyến mại, giảm giá, các mã voucher, coupon mua sắm.

Offers.vn cũng thực hiện nhiều bài đánh giá dựa trên những kinh nghiệm thực tế khi mua hàng. Tuy nhiên, nhiều đánh giá đang được cung cấp trên Offers.vn dựa trên những trường hợp đơn lẻ và sẽ không thể phản ánh đầy đủ tất cả các khía cạnh về chất lượng dịch vụ, hàng hóa của các doanh nghiệp thương mại điện tử hoặc các nhà cung cấp khác được đề cập.

Đăng tải thông tin

Nội dung các chương trình khuyến mại, mã giảm giá, voucher, coupon được đăng tải tại Offers.vn được chọn lọc một cách cẩn thận để đảm bảo mang lại những thông tin hữu ích nhất đến cho người dùng.

Offers.vn thực hiện các công việc nghiên cứu, chọn lọc các khuyến mại một cách độc lập trên cơ sở có xem xét kỹ lưỡng đến uy tín của các bên cung cấp chương trình khuyến mãi, giá trị mức giảm giá của từng chương trình khuyến mãi, mã giảm giá, Voucher, Coupon.

Tiếp nhận Thông tin khuyến mãi

Offers.vn đồng ý tiếp nhận các thông tin khuyến mãi, mã giảm giá, Voucher, Coupon từ các cá nhân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tiếp nhận này không đồng nghĩa với việc Offers.vn sẽ đăng tải các thông tin đó. Tất cả các thông tin gửi đến Offers.vn sẽ được đánh giá, chọn lọc trước khi đăng tải.

Đánh giá chất lượng

Offers.vn thực hiện đánh giá tất cả các chương trình giảm giá, khuyến mãi, mã Voucher, Coupon mà Offers.vn nhận được trước khi đăng tải lên Website. Các nội dung muốn được đăng tải cần thỏa mãn các tiêu chí đánh giá của Offers.vn, bao gồm nhưng không giới hạn ở những tiêu chí mang tính hướng dẫn dưới đây:

  • Các chương trình khuyến mãi, giảm giá là thực chất, hữu ích cho khách hàng và thông tin có thể so sánh được.
  • Các chương trình khuyến mãi, giảm giá, Voucher, Coupon cung cấp cho Offers.vn phải không trái ngược, sai lệch với những thông tin mà doanh nghiệp đang cung cấp qua các kênh truyền thông khác.
  • Các điều khoản, điều kiện khuyến mãi kèm theo chương trình phải rõ ràng.

Soạn lập, sửa đổi nội dung thông tin

Offers.vn không nhận đăng tải các bài viết mang tính chất quảng cáo, PR cho các doanh nghiệp khác. Các chương trình khuyến mãi, giảm giá gửi đến Offers.vn sẽ được đánh giá và có thể sẽ được sửa đổi cho phù hợp trước khi được đăng tải.

Các cá nhân/doanh nghiệp được nhắc đến trong nội dung bài viết có thể yêu cầu Offers.vn gỡ các bài viết xuống nếu thấy các nội dung đăng tải vi phạm các vấn đề bản quyền, sở hữu trí tuệ. Offers.vn từ chối tiếp nhận các yêu cầu sửa đổi bài viết để quảng cáo, PR các sản phẩm/dịch vụ.

Gửi các chương trình khuyến mãi, giảm giá

Xin vui lòng đọc tiếp Điều khoản sử dụng trước khi gửi các thông tin khuyế mãi, giảm giá cho Offers.vn. Mọi thắc mắc, trao đổi, hỏi đáp và cách gửi thức thông tin, hãy vui lòng xem tại trang Liên Hệ của Offers.vn.