ViettelPay hoàn tiền lên đến 50% giá trị giao dịch khi thực hiện thanh toán trên ViettelPay trong khung giờ Vàng.

Hết hạn: 18/12/2019