Chiết khấu 20% cho khách hàng mua bảo hiểm ô tô trực tuyến

Hết hạn: 31/12/2019

Bảo Minh giảm giá 30% cho khách hàng mua bảo hiểm xe máy trực tuyến

Hết hạn: 31/12/2019

Chiết khấu 35% bảo hiểm du lịch quốc tế cho khách mua bảo hiểm trực tuyến

Hết hạn: 31/12/2019